MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Việt Nam English Trung Quốc

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ Tín Đạt – ETTD được thành lập theo quyết định số 4602001359 ngày 23/12/2004 của Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương. Công ty kinh doanh các lĩnh vực như sau:

 1. Về môi trường:
  • Đánh giá tác động môi trường cho các dự án;
  • Xây dựng phương án đạt tiêu chuẩn môi trường cho các nhà máy, xí nghiệp;
  • Khảo sát chất lượng môi trường nước, đất, không khí;
  • Thiết kế các công trình xử lý chất thải rắn, lỏng, khí;
  • Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước mặt, nước ngầm đảm bảo chất lượng nước dùng trong sinh hoạt và công nghiệp;
  • Dịch vụ bảo vệ môi trường;
  • Dịch vụ tư vấn về môi trường, tư vấn kiểm soát ô nhiễm để đề ra các giải pháp xử lý;
  • Hoạt động xử lý rác, khí thải, nước thải sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện;
  • Theo dõi, giám sát, kiểm định hệ thống công nghệ thiết bị xử lý khí, lỏng, rắn;
  • Thi công xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải, xử lý tiếng ồn, lọc bụi, hệ thống xử lý chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp, bệnh viện, lò đốt rác công nghiệp và y tế);
  • Có khả năng thiết kế, dự toán, thi công và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn. Bảo đảm sau khi vận hành Khách hàng sẽ được cấp giấy phép đạt tiêu chuẩn môi trường của Sở Tài Nguyên - Môi Trường.
COPYRIGHT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT