Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Việt Nam English Trung Quốc

Vi sinh xử lý nước thải Bioclean-AF

13-05-2016

BIOCLEAN AF là chế phẩm vi sinh dạng lỏng, qua tiến hành phân lập tuyển chọn và nuôi cấy kỹ càng đã phát triển được tổng số hơn 16,1 triệu vi sinh/ml, gồm 20 chủng vi sinh.

  • Chuyên oxy hóa và phân hủy mạnh các chất hữu cơ, chất ô nhiễm có trong nước thải.
  • Chuyên dùng xử lý nước thải sinh hoạt, thực phẩm, thủy sản, chăn nuôi… Đặc biệt, dùng trong bể sinh học của tất cả các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.

ƯU ĐIỂM CỦA BIOCLEAN AF:

  • Cải thiện rõ hiệu quả xử lý của bể vi sinh hiếu khí. Gia tăng toàn diện tốc độ oxy hóa, tăng khả năng phân hủy sinh học của các hợp chất ô nhiễm, các chất hữu cơ chậm phân hủy, làm giảm BOD, COD, SS đầu ra.
  • Sản phẩm chịu được nồng độ cao của các chất ức chế trong nước thải. Cạnh tranh chất dinh dưỡng và ức chế các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải. Làm giảm tối đa mùi hôi do các chất hữu cơ phân hủy sinh ra và các khí độc khác.
  • Chi phí nuôi cấy thấp.
  • Thời gian nuôi cấy nhanh
  • Độ hoạt tính của bùn cao, cải thiện khả năng lắng trong các công đoạn sau của hệ thống.

THÀNH PHẦN CHÍNH:

Tổng vi sinh vật có ích: 16,1 x 106 (CFU/ml)

Hàm lượng chất khô tính theo khối lượng: ≤ 1,5%

Dung môi và các chất phụ gia ≤ 65%

Các chủng vi sinh vật được tuyển chọn dùng trong BIOCLEAN AF đều được nghiên cứu kỹ để khẳng định BIOCLEAN AF không độc hại cho con người, vật nuôi và môi trường.

Bảng: 20 chủng vi sinh vật trong bùn hoạt tính lơ lửng.

Vi sinh vật Chức năng
Pseudomonas Phân hủy hydratcarbon, protein… và khử nitrat
Anthrobacter Phân hủy hydratcarbon
Bacillus Phân hủy hydatcacbon, protein
Cytophaga Phân hủy polyme
Zooglea Tạo thành chất nhầy (polysaccharide), chất keo tụ
Acinetobacter Tích lũy poliphosphat, khử nitrat
Nitrosomonas Nitrat hóa
Nitrobacter Nitrat hóa
Sphaeroilus Phân hủy chất hữu cơ
Alkaligenes Phân hủy protein, khử nitrat
Flavobacterium Phân hủy protein
Desulfovibrio Khử sunfat, khử nitrat
Nitrococus denitrificans Khử nitrat thành Nitơ
Thiobacillus denitrificans Khử nitrat thành Nitơ
Acinebacter Khử nitrat thành Nitơ
Hyphomicroblum Khử nitrat thành Nitơ
Nocardia Bông bùn
Thiothrix Bông bùn
Begiatca Bông bùn
Haliscomenobacter hydrosis Bông bùn

COPYRIGHT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT